Amp Guard är ett mätinstrument för mätning av ström i mätarskåp för användning i en lastbalanserad Charge Amps-installation. När strömförbrukningen i övrigt når de förinställda nivåerna minskar Amp Guard tillsammans med lastbalanseringen automatiskt den tillgängliga effekten för laddning eller dynamisk allokerar en annan fas för laddning. När Amp Guard används tillsammans med strömgenererande utrustning ex. solceller, fungerar Amp Guard som en fullfjädrad dubbelriktad Smart elmätare den mäter då den totala förbrukningen i anläggningen samtidigt som den mäter produktion från solceller. AmpGuarden möjliggör nyttjandet att ladda sin bil med helt egenproducerad el och kan överskrida huvudsäkringen när en produktion från solceller finns.

Man kan med molnverktyget my.charge.space följa Ampguardens historiska och nutida mätvärden via en interaktiv graf.

Intallationsmanualen:Installationsmanual_Amp_Guard_4.9_sv_2020 (1)

Produktdatablad Ampguard Home:Productdatasheet_ChargeAmpsAmpGuard_Home_se

Produktdatablad Ampguard Public:Productdatasheet_ChargeAmpsAmpGuard_Public_se

Läs mer här

Beställ dem här