Elbilarnas batteri och kraftelektronik är resurser som kan användas till fler saker än att driva bilen. En elbil kan till exempel nyttjas som energilager för att lagra eller flytta energi eller som effektresurs för att erbjuda stödtjänster till elnätet – om den har stöd för det. Tekniken att använda bilens batteri som kraftkälla benämns är under utveckling och kallas vehicle to grid (V2G), vehicle to home (V2H) eller vehicle to everything (V2X). Att integrera elbilar i nätet kräver innovation i många led. Kunderbjudande, affärsmodeller och digitalisering behöver utvecklas. Det kräver ny hårdvara både i bil och laddare likväl som i elnätet där mätare och styrutrustning behövs. Flera aktörer kan komma att ta nya roller som tjänsteleverantörer.

Läs mer i Power Circles faktablad om V2G här

Källa: Power Circle