Under 2021 har vi fortsatt kunna se laddbara fordon öka i rekordtakt inom flera fordonssegment. Laddbara fordon ökade under året med 64 % och milstolpen 300 000 laddbara fordon passerades. Under 2021 har också stora steg tagits kring elektrifiering av tunga lastbilar där antalet mer än fördubblats. En fortsatt kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur är nödvändig och vi har under året kunna läsa om flera intressanta satsningar.

Elektrifieringstakten inom transportsektorn har under 2021 varit fortsatt hög med en total ökning över året på 64 %. 2020 avslutades med cirka 190 000 laddbara fordon och nu, ett år senare, har milstolpen 300 000 laddbara fordon passerats. Totalt rullar 309 114 laddbara fordon i Sverige varav 109 735 elbilar (BEV), 187 905 laddhybrider (PHEV), samt 2 361 elmotorcyklar, 667 elbussar och 8 443 lätta lastbilar. Statistiken från december visar att 60 % av nyregistreringarna var laddbara fordon. Trenden har varit att elbilen närmat sig den allt jämt populära laddhybriden i nyförsäljning och under årets fjärde kvartal stod rena elbilar för 51 % av alla nyregistrerade laddbara fordon. Motsvarande siffra för samma period 2020 var 30 %.

 

Källa: pressmeddelande från Power Circle