Vi har numera ett samarbete med Defa E-mobility.

DEFA är en helhetsleverantör av laddsystem för laddbara fordon, med allt från laddstationer, laddkablar, lastbalanseringslösningar, betal- och administrationssystem samt kringtjänster. Med en marknadsledande position i Norden, över 130.000 installerade laddpunkter, och med lösningar för alla segment, hemmaladdning, publik laddning och anläggningsladdning, har DEFA lång erfarenhet och viktiga insikter inom elbilsladdning.

Se produkterna här