Att tänka på vid installation

Tips till dig som installatör!

Efterfrågan på laddboxar och laddstationer ökar kraftigt och många går över till laddhybrid- och el bilar. Många företag som erbjuder tjänste- eller företagsbil har i många fall tagit bort alternativet med bensin- eller dieselbilar. Fördelen med eldrift är många, förutom lägre drifts- och underhållskostnader så bättre acceleration och väghållning och kanske det viktigaste, känslan av att miljövänlig. Och faktum är att den el vi producerar i Sverige är i princip helt koldioxidfri så man bidrar också till att minska utsläppen av växthusgaser.

Man beräknar att hälften av vår bilpark kommer vara elektrifierad år 2030 och att man kommer ha access till minst två laddpunker per bil, det skapar en marknad för dig som elinstallatör och oss som leverantör.

Men det finns saker som du bör veta och saker sin din kund bör veta innan du sätter igång med installationen.

Ladda i vägguttaget?

Din kund kanske säger: ”Varför en dyr laddbox, jag kan ju ladda i vägguttaget”. Varför är det ingen bra idé?

Jo det handlar om elsäkerhet och om kundens eget bästa. Ett vägguttag är inte konstruerat för höga effekter under lång tid och att ansluta en laddbar bil kan leda till brand. Det hände en familj i Sunne förra året där hela huset höll på att brinna ned.

Elsäkerhetsverket rekommenderar laddning i laddbox och vissa försäkringsbolag kommer tolka detta som att man ska ladda i en box.

Summa summarum: ingen laddning i vanliga vägguttag.

Bilen och boxen ”pratar”

När man ansluter sin bil i en laddbox kommunicerar dessa med varandra. Boxen och bilen håller koll på varandra, att allt fungerar som det ska, att batteriet inte blir överhettat eller om annat fel inträffar så säger bilen till och boxen stänger av.

Jordfelsbrytare räddar liv!

Det flesta laddboxar har inbyggd jordfelsbrytare vilket är att föredra, vanligaste är typ A dvs de är för personskydd (30mA) samt DC felövervakning som är en säkerhetsfunktion som krävs vid laddning av elbilar och laddhybrider.

Uttag eller kabel?

En hemmabox kan med fördel ha en fast kabel (typ 2) och i inte ett uttag, så slipper kunden rota efter laddkabeln. Men i garage, parkeringar och på arbetsplatser så är det bättre att ta en box med ett typ 2 uttag, det är lätt att en fast kabel ”misshandlas” och går sönder i ”offentlig” miljö.

Lastbalansering, så klarar du huvudsäkringen

Både vid hemmaladdning och laddning på företag och BRF:er rekommenderar vi lastbalansering mot fastighetens huvudsäkring. Det finns många sätt att göra det, man kan ha dynamisk lasbalansering eller fast där man talar om för laddboxen vilken maxeffekt som laddarna får. Olika leverantörer har olika lösningar och vi vägleder dig till rätt lösning.

Många laddboxar med låg effekt eller få med hög?

Hur löser vi elbehovet i en fastighet? Att tro att man ska kunna snabbladda och/eller alltid ladda fullt där man bor kommer vara svårt.

Så långsamladdning gäller om vi ska klara infrastrukturen i fastigheten/villan. Redan vid 10A och en-fas så får ju en bil ca 24 kW om bilen laddas under natten (ca 10 timmar), det räcker ju för att ta sig till jobbet och tillbaka för de flesta.

Elbilar och laddhybrider drar i snitt 2 kW per timme så man kommer ju ca 12 mil på 24 kW. Bättre med fler laddare och låga effekter, och om det finns begränsat med ström så välj en laddbox som klarar lastbalansering mellan fastighetens el och laddboxen.

Hur och var kommer vi ladda?

Laddning av elbilar kommer vara som med mobiltelefoner, finns ett uttag så fyller man på. Finns en laddbox så ansluter man och fyller på lite ”bränsle”. Man tror att så mycket som 95 % av all laddning kommer att ske i hemmet, arbetsplatsen och i garaget eller på garageplatsen där man bor, resten kommer vara motorvägsladdning. Låter det konstigt, handen på hjärtat, hur många gånger per år åker en normalbilist till Helsingborg eller till fjällen? Faktum är att genomsnittlig körsträcka är ca 3,4 mil per dag och vilken elbil klarar inte det? Om man dessutom kan ladda hemma med ”egen” ström så har man en milkostnad på ca 3 kronor.

Uppkopplade boxar?

OCPP, cloudlösningar och tjänster? På vissa ställen laddar man ju faktiskt gratis, men kommer det vara så? Självklart inte, en massa fossila drivmedel ska växla över till el och de som investerar i laddinfrastruktur vill tjäna pengar. Det finns många olika företag som har tagit fram olika molntjänster för att kunna hantera användare, förbrukningsdata och debitering. En fastighetsägare eller BRF blir ju framtidens bensinstation (fast med el) och för att hålla reda på debitering och kunder krävs en cloudlösning. Så förbered laddarna med ett datanätverk eller se till att boxen är förberedd för 3/4G så att kunden kan välja en operatör. Och glöm inte att erbjuda kunderna ett serviceavtal, där man går igenom laddarna en gång per år och även kan åtgärda fel som uppkommer.