Sedan ett par år tillbaka är vi medlemmar i Power Circle som är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Med ett brett nätverk, och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

Vi tror att kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att uppnå ett starkare el-Sverige. Vi tar därför fram ny kunskap och håller Power Circle varje år föredrag för partnerföretag, politiker, myndigheter, studenter och andra viktiga målgrupper runt om i landet. Vi ser också Power Circles nätverk som ett mycket viktigt redskap. Vi använder vårt nätverk för dialog och idéutbyte, att stimulera samverkan samt för att skapa synergier. Vi vill inspirera aktörer att ta nya innovativa steg mot framtidens elsystem.

Power Circle har följt statistiken på laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i nästan tio år. Datan sträcker sig bak till 2014 och sedan dess har det skett en kraftfull ökning i både antal laddbara fordon och laddstationer i landet.

Läs mer om elbilsstatistik på: https://www.elbilsstatistik.se/