Tillsammans med Skellefteå Kraft etableras 800 laddpunkter på stationerna

Elektrifieringen av den svenska bilflottan går snabbt och behovet att ladda fordonen ökar. Idag sker laddningen till största del i hemmet eller på arbetet i avsaknad av publika laddplatser längs vägarna. Framåt kommer dock detta vara avgörande för mobiliteten. OKQ8 och Skellefteå Kraft kommer därför att etablera supersnabbladdare på fler än 300 stationer runt om i landet de närmaste åren, vilket blir det största och mest omfattande nätverket i Sverige.

-Omställningen till ett fossilfritt samhälle är vår största prioritet. Att hjälpa medlemmar och kunder med deras omställning är vad vi finns till för. Vi är därför stolta att, tillsammans med Skellefteå Kraft, skapa förutsättningar för laddinfrastrukturen och möjliggöra supersnabb laddning längs Sveriges vägar, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

Den gemensamma satsningen på minst 1 100 laddpunkter på cirka 400 stationer längs vägarna omfattar både Sverige och Danmark. Effekterna kommer att ligga från 150 kW, jämfört med dagens vanligaste snabbladdning på 50 kW. Det innebär att en bil kan laddas för ungefär ytterligare 25 mil på tiden det tar att köpa en fika, besöka toaletten och ta lite luft, cirka 20 minuter.

-Vi satsar stort och med full kraft. Dagens laddbara bilar behöver egentligen inte så höga kW-tal som 150 kW, men vi vill leda utvecklingen att göra det enkelt att välja elektrifierat både nu och i framtiden – det här är ett viktigt steg i omställningen till fossilfrihet, säger Karin Hellgren.

Utöver tillgänglighet är betallösningen en viktig del i etableringen av laddpunkterna. Enkelhet, transparens och ett sätt som inte nämnvärt skiljer sig från dagens betalning vid pump är målet. Elen, som är 100 % förnybar, levereras av Skellefteå Kraft. Något som var avgörande för samarbetet.

-Det känns fantastiskt bra att vi på Skellefteå Kraft genom den här stora satsningen kan kombinera vår förnybara energi och vår kunskap och erfarenhet kring att bygga upp en laddinfrastruktur med OKQ8:s väl uppbyggda verksamhet för att möjliggöra omställningen till framtidens hållbara resande, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft.

Samarbetet har fått godkännande från såväl OKQ8 Scandinavias och Skellefteå Krafts styrelse som de kommunala ägarna i Skellefteå Stadshus AB och kommunstyrelsen. Den sista instansen som ska godkänna samarbetet är kommunfullmäktige i Skellefteå. Detta beslut tas i januari.

Källa: Pressrelease OK/Q8