Zaptec Pro är en komplett laddstation för installation i system. Boxen innhåller integrerade säkringar och jordfelsbrytare Typ-B. Max effekt är 22kW vid 3-fasladdning och systemet hanterar last och fasbalansering automatiskt. Vid okänd last kan komplettering ske med en extern effektvakt. Uppkoppling sker via 4G LTE-m, WiFi eller PLC (Powerline).

Teknisk utbildning skall genomföras innan driftsättning.

Anmälan till utbildning görs på Zaptecs hemsida.:Här

OBS! Glöm inte att den består av 2st olika artikelnummer

E2700697 och E2700698