Charge amps har skapat en digital utbildningsplattform, Charge Amps Academy. Detta för att de bättre ska kunna hjälpa dig att både sälja och installera dessa produkter. Här kommer du att hitta kurser för installatörer, partners och säljare. Deras kursutbud kommer hela tiden att utvecklas och uppdateras vartefter nya tekniska möjligheter införs i produkterna och Charge Amps Cloud.

Ansök till grundkursen för installatörer här