Next Green Påkörningsskydd stolpe 114 750 är ett påkörningsskydd för din laddstation framtaget för att monteras antingen direkt i exempelvis betong eller i ett 60mm fundament med hjälp av Markfäste GP60 160 Combo (E nr 27 000 69) . Påkörningsskydd stolpe 114 750 har stolpdiametern 114mm och höjd 750mm. Fotplattan har CC mått 160mm och yttermått 200mm. Påkörningsskyddet skyddar och uppmärksammar din laddstation .

Läs mer här :

Produktblad Påkörningsskydd stolpe114-750

Beställ här